Skip to content
OST-WEST LOGISTIC POLAND

Misja

• Promocja rozwoju europejskich połączeń transportowych

• Udział w Luksemburskim Protokole Kolejowym

• Inwestycje w budowę i modernizację taboru i lokomotyw

• Liberalizacja i optymalizacja rynku transportowego

• Udział w grupach roboczych organizacji międzynarodowych wspierających rozwój kolejowego transportu towarowego

OWLP jest aktywnym członkiem różnych krajowych i międzynarodowych organizacji, m.in.:

Ost-West logistic poland

Wsparcie ochrony środowiska

TRANSPORT KOLEJOWY

Wysoki poziom bezpieczeństwa ruchu i przyjazność dla środowiska
Wysoki poziom bezpieczeństwa ekologicznego biznesu i dbałość o środowisko naturalne

TRANSPORT DROGOWY

OWLP jest członkiem Rail Freight Forward – koalicji europejskich kolejowych firm towarowych, które zobowiązały się do radykalnego zmniejszenia negatywnego wpływu transportu towarowego na naszą planetę i mobilność poprzez innowacje i bardziej inteligentny transport. Koalicja ma ambicję zwiększenia modalnego udziału kolejowego transportu towarowego w Europie z obecnych 18% do 30% do 2030 r. jako lepszego rozwiązania makroekonomicznego dla europejskiego wzrostu.

Zanieczyszczenia pochodzące z transportu kolejowego są znacznie niższe niż z transportu drogowego

Jako dowód intencji, najdłuższe mobilne dzieło sztuki na rzecz ochrony klimatu - Pociąg Noego został wysłany w podróż po Europie