Skip to content
OST-WEST LOGISTIC POLAND

Usługi

Maksymalny zakres usług w zakresie kolejowego transportu towarowego dla każdego rodzaju towarów

360115332_101526299698469_4142958902889604342_n

Transport towarów prywatną flotą wagonów i własnym taborem kolejowym

Transport kolejowy i spotowy

Usługi spedycyjne na terenie całej sieci 1520/1435

Usługi agencyjne i pośrednictwa handlowego

Natychmiastowe powiadamianie 24/7 o istotnych zdarzeniach dotyczących wagonu i towaru

slider3

Prace manewrowe

Organizacja przeładunków w portach

slider2

Usługi trakcyjne

Odprawa celna towarów

rm355-pf-s73-card-laptop-01-mockup

Działalność innowacyjna i rozwój nowych modeli taboru kolejowego

Naprawa lokomotyw
i wagonów

420975361_227325547102931_433167295811180308_n

Przeładunek i organizacja składowania ładunków na terenie Polski

OST-WEST LOGISTIC POLAND

Przewozy kontenerowe

W 2023 r. OWLP zakupiła 80 sztuk nowych 20-stopowych kontenerów High Cube do przewozu ładunków luzem, co pozwoli zwiększyć wolumen przewozów dla obecnych partnerów oraz klientów i stworzy dodatkowe możliwości dla nowych klientów.

Jednym z kluczowych kierunków rozwoju OWLP jest transport kontenerowy. Obecnie mamy doświadczenie w międzynarodowym transporcie kontenerów z produktami zbożowymi w relacji Ukraina-Polska, dobrze funkcjonującą pracę z przeładunkiem w portach, odprawą celną i załadunkiem kontenerów u klientów.