Skip to content
Ost-West logistic poland

Informacje o firmie

Ost-West Logistic Polska jest operatorem kolejowych przewozów towarowych w Europie Wschodniej i Zachodniej, należącym do Grupy OWLN, założonej w 1998 roku.

Grupa podjęła decyzję o utworzeniu spółki w Polsce w celu realizacji misji OWLN w zakresie rozwoju paneuropejskich połączeń kolejowych. Ost-West Logistic Polska powstała w 2019 r. i po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku w UTK uzyskała status licencjonowanego przewoźnika kolejowego. Oprócz licencji przewoźnika, certyfikatów bezpieczeństwa A i B, spółka otrzymała akredytację Podmiotu Odpowiedzialnego za Utrzymanie (ECM) zgodnie z rozporządzeniem UE 1158/2010, w celu aktywnego uczestnictwa w tworzeniu i realizacji działań związanych z utrzymaniem taboru kolejowego, zarówno własnego, jak i naszych klientów.

Ost-West logistic poland

Prezentacja firmy

Działając jako operator kolejowy, od czerwca 2020 roku OWLP oferuje klientom rozbudowane pakiety usług. 21 września 2020 r. pierwszy pociąg został skutecznie odprawiony na podstawie licencji OWLP.

ROZWÓJ

Oprogramowania korporacyjnego

  • CIS – Korporacyjny System Informatyczny
  • InformPortal